» Mezipatra, Pěchouček a PAF se potkají v Trafo Studiu

Mezipatra, Pěchouček a PAF se potkají v Trafo Studiu

Cyklus přednášek o vizuální kultuře Fresh Eye pokračuje. Ve středu 16. listopadu se na jednom
místě nového galerijního a ateliérového prostoru v pražských Vysočanech potkají organizátoři
festivalu Mezipatra, Přehlídky animovaného filmu PAF, Michal Pěchouček, bývalý děkan FAMU
profesor Jan Bernard nebo doktorka sémiotiky Michaela Fišerová.

Jaký je vztah statického a dynamického obrazu? Lze je vzájemně komparovat a na základě jakých
kategorií? Jakými nástroji, kterými klasický obraz či fotografie nedisponují, komunikuje pohyblivý
obraz s divákem? Cyklus přednášek o vizuálních studiích a vizuální kultuře Fresh Eye pokračuje a
v rámci aktuálního tématu obraz versus filmový obraz se snaží na tyto otázky odpovědět. Druhý
večer projektu Fresh Eye, který dramaturgicky oživuje zcela nový prostor vysočanského Trafo Studia,
se koná již ve středu 16. listopadu 2011 od 17:00 hodin. Teoretické příspěvky doktorky sémiotiky
a filozofie Michaely Fišerové a jednoho ze zakladatelů pražských filmových studií Jana Bernarda
doplní prezentace probíhající mezinárodního queer festivalu Mezipatra a Přehlídky animovaného
filmu a současného audiovizuálního umění (PAF), která letos oslaví deset let. Doprovodný program
listopadového večeru bude pod kurátorskou a uměleckou taktovkou Michala Pěchoučka. Akce je
zdarma.

Sémiotické puzzle, Mezipatra a Přehlídka animovaného filmu na jednom místě

Cyklus Fresh Eye je pilotním dramaturgickým projektem nového výstavního a přednáškového prostoru
Trafo Studio na Vysočanech. Pravidelně každý měsíc nabízí témata z oblasti vizuálních studií a
setkání se zajímavými osobnosti vizuální kultury – umělci, teoretiky, organizátory uměleckých festivalů
a podobně. Druhý večer se zaměří na koexistenci obrazu a pohyblivého filmového obrazu, jejich
ambivalentní hranici i vzájemné prolínání se.

„Téma filmového obrazu je pro studia vizuální kultury i náš projekt zásadní, a rozhodně nechceme
skončit pouze u jednoho večera. Filmový obraz otevírá z nové perspektivy zejména otázku času a
možnosti jeho zachycení v obraze, kterou se u klasického obrazu i analogové fotografie pokoušeli
umělci vyřešit různými způsoby. Nyní je jim dán explicitní prostor pro hru s časem, který může být
převracen, posunován, zrychlován. Vyprávěcí postupy se tak zásadně mění a možnost střihu dodává
na šíři způsobům, jakými může tvůrce a obraz na diváka působit,“ popisuje organizátorka Fresh Eye
Andrea Průchová

Přednáška Zvětšenina: sémiotické puzzle doktorky oboru filozofie na Fakultě humanitních studíí
Univerzity Karlovy Michaely Fišerové přiblíží perspektivou sémiotické analýzy kultovní Antonioniův
snímek Zvětšenina. Prezentace přinese analýzu sémiotického problému našich interpretačních
očekávání od fotografického obrazu jako důkazu zločinu, který byl ve Zvětšenině tematizován.
Analýza Fišerové spočívá v sémiotickém rozlišení našich interpretačních očekávání v případě
fotografie, fixního obrazu založeného na otisku (Didi-Huberman, Frazer), a v případě filmu, obrazu-
pohybu založeného na fotografii (Deleuze, Bergson). Návrh řešení daného problému spočívá ve
finálním přepojení těchto dvou způsobů analýzy, s ohledem k Peirceově teorii neomezené semiózy.

Profesor a bývalý děkan FAMU Jan Bernard promluví o filmovém obrazu jako o foto-grafické
kompozici a dynamickém procesu. Zaměří se na roli rámování filmového obrazu i filmového díla a

problematiku reprodukce na hranici produkce.

Zástupci Mezipater odprezentují letošní ročník, jeho dramaturgii a především kontroverzní
znělku, kterou Česká televize odmítla vysílat před 22 hodinou. Ředitel Přehlídky animovaného
filmu Alexandr Jančík a hlavní festivalový dramaturg Martin Mazanec představí deset let jedné
z nejprestižnějších akcí soustavně se věnující mladému audiovizuálnímu umění a hraničním
fenoménům spojeným s animací.

Doprovodného programu druhého přednáškového cyklu Fresh Eye se zhostí Michal Pěchouček a
kurátoři Přehlídky animovaného filmu, kteří s umělcem často spolupracují.

Fresh Eye je novým komunikačním kanálem a otevřenou platformou pro témata spojená s oborem
vizuálních studií a vizuální kulturou jako takovou. Otevírá otázky a problémy spojené s postavením
a funkcí obrazu v současné společnosti přikládající vizuální komunikaci a percepci zásadní význam.
Podobný projekt v českém prostředí nebyl dosud realizován. Fresh Eye tak za podpory Studentské
dotace pro vědu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy rozvíjí komunikační diskurs a
networkingovou praxi mezi výtvarnými umělci, akademickými teoretiky a studenty vizuálních studiích.
Dalším tématem projektu bude například obraz vs obraz vědy.

Více informací najdete na Facebooku projektu Fresh Eye a na nových webových stránkách
projektu www.fresh-eye.org.

Kontakt:

Andrea Průchová
anka.prucha@gmail.com
+ 420 737 804 449

Kontakt pro média:

Michaela Hečková
heckovam@gmail.com
+ 420 732 972 007

Adresa:

Trafo Studio
Čerpadlová 4
Praha 9 – Vysočany
Tram a bus zastávka Nádraží Libeň> archiv