» Image versus Crisis: Discussion J. Kotišová, V. Klusák, H. Janečková, P. Borecký & A. Průchová Hrůzová> archiv