» Odborný popis projektu

Cyklus přednášek nazvaný „Fresh Eye“ si klade za cíl otevírat otázky a problémy spojené s postavením a funkcí obrazu v současné společnosti přikládající vizuální komunikaci a percepci zásadní význam. Oblast vizuálních studií, českému publiku dosud nepříliš známá, proto představuje pro projekt vhodný teoretický základ a přitom ve své šíři zůstává stále schopna reflektovat rozmanitost a objemný rozsah podob obrazu v různých oblastech našeho života.

Projekt je strukturován jako jedno odpolední každoměsíční setkání vybraných teoretiků, akademiků, tvůrců a zajímavých osobností, které jsou s vybraným tématem diskuze dobře seznámeni v rámci teoretických prací a vlastní tvůrčí činnosti. Tyto dvě odlišné roviny – teoretický náhled či odbornou interpretaci a samostatnou tvůrčí činnost – se snaží projekt reflektovat vytvořením dvou vzájemně pevně spjatých prezentovaných částí: přednáškového odpoledne čtyř prezentací s následnou diskuzí a doprovodného krátkodobého tematického programu vztahujícího se k teoreticky nastíněné problematice.

Projekt je spolufinancován ze Studentské dotace pro vědu Fakulty humanitních studií FHS UK .